سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رضائی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک،شرکت زمین سنجش رایان
حسین میرزاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شا
سید محمد اسماعیل جلالی – دکترای معدن،دانشیار دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهر

چکیده:

شرکت های صنعتی همواره درحال پیشرفت ازتولید سیستم های مانیتورینگ ساده معادن به سمت ارایه سیستم های مانیتورینگ جدیدتر جهت بهینه کردن طراحی فعالیت معدنی و کاهش هزینه ها هستند روش مانیتورینگ خردلرزه اطلاعات ارزنده ای درخصوص وضعیت معدن و استرس توده سنگ ارایه م یکند به کمک اطلاعات دریافتی همزمان و پیوسته درخصوص وضعیت رویداد لرزه ای اطلاعات ارزنده ای درخصوص موقعیت رویداد و ارتباط آن با بازکردن معدن و تعیین تغییرات به مرور زمان ارایه می شود با فهمیدن توده سنگی مهندسین می توانند به چگونگی ایجاد تغییرات توسط کدامین فعالیت معدن کاری پی ببرند درواقع مانیتورینگ خردلرزه امی تواند فعالیته ای غیرنرمال لرزه ای مرتبط بهگسست توده سنگ ریزش توده سنگ و یا گسلش های فعال را شناسایی نماید مقاله موجود سعی درارایه و معرفی روش لرزه ای Passive درمعادن نموده است.