سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان سنندج
میلاد کوثری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
سیدنصراله افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

در ارزیابی عملکردی یک سازه لازم است به منظور تعیین توان لرزه خیزی منطقه تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی انجام گیرد منظور از تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی احتمال فراگذشت یک مشخصه زلزله از یک مقدار معلوم در یک سایت مشخص و در یک مدت زمان معلوم به عنوان عمر مفید سازه می باشد ایین نامه طراحی لرزه ای ایران مانند اکثر آیین نامه ها و دستورالعمل های لرزه ای مقدار بار لرزه ای در طراحی را براساس تعریف زلزله طرح بیان می کند و فرض میکند وقوع زلزله از یک توزیع پواسون با میانگین نرخ وقوع معلوم پیروی می کند و زلزله طرح را برابر با یک زلزله با احتمال فراگذشت ۱۰ درصد در ۵۰ سال عمر مفید سازه با دوره بازگشت ۴۷۶ سال معرفی می کند با توجه به اهمیت تحلیل خطر دراین مطالعه سعی می گردد مقدار شتاب ماکزیمم و طیف طرح در کلان شهر رشت با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به عنوان مرکز استان گیلان محاسبه گردد.