سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
علی شهپری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله تحلیل خطرلرزه ای احتمالاتی برمبنای روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه میگردد تحلیل خطرلرزه ای به روش احتمالاتی سنتی روندی است که با استفاده از مفهوم انتگرالگیری و شناخت منابع لرزه زا دریک سایت براوردی از خطرلرزه ای را ارائه می کند با استفاده ازداده ها و اطلاعات لرزه ای منطقه تحلیل خطر را میتوان متفاوت از روش رایج و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو انجام داد روش مونت کارلو باعث کاهش پیچیدگی تحلیل خطر شده و نتایج بطور مستقیم محاسبه میگردد به عنوان مثال عددی تحلیل خطر لرزه ای برای یک سایت مشخص با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو انجام شده و نتایج با تحلیل خطرلرزه ای احتمالاتی به روش رایج مقایسه میگردد.