سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشگاه تبریز
عطااله ماهوتی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

ایران یکی از کشورهای لرزه خیز جهان محسوب میشود که درامتداد کمربند لرزها ی آلپ هیمالیا که از غرب ناحیه مدیترانه تا جنوب شرقی آسیا امتداد دارد قرارگرفته است فلات ایران درچنددهه اخیر شاهد وقوع لرزههای مخرب ویرانگری بوده که تلفات و خسارت سنگینی به همراه داشتها ست درسده بیستم میلادی بیش از یکصد هزارنفر تلفات جانی و خسارت مالی فراوان ناشی از وقوع زمین لرزه های سیلاخور دشت بیاضی طبس قائنات رودبار منجیل اوج بم زرند و …. گزارش شده است سابقه لرزه خیزی شهر تبریز اهمیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی آن و احتمال وقوع زمین لرزههای بزرگ لزوم بررسی هرچه دقیق تروضعیت لرزه خیزی این منطقه را آشکار می سازد دراین مقاله تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالی درگستره مسیر شماره ۲ مترو تبریز به انجام رسیده است پس از بررسی لرزه زمین ساخت منطقه پارامترهای خطر لرزه خیزی و میزان مشارکت هریک از گسله ادرخطر لرزه خیزی گسترده تعیین شده است سپس با استفاده از سه رابطه کاهندگی Idriss (2008)