سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد صفری – کارشناسی ارشد زلزله ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

باتوجه به وقوع زلزلههای متعدد در ایران و وجود کمربندهای لرزهای نظیر آلپ وهیمالیا، مطالعه و بررسی مناطق مختلف ایران امری لازم و ضروری است . ازاین رو در این تحقیق از روشهای آماری و احتمالاتی در یک شعاع منطقی ۰۵۱ به بررسی وضعیت لرزهخیزی شهر همدان و گسل های فعال موجود دراین منطقه وشهرهای اطراف پرداخته و عدم قطعیت در اندازه ، موقعیت و میزان رویدادزمین لرزههارا با روش PSHA ترکیب کرده و نتایج را بررسی میکنیم .دراین مطالعه میزان احتمالات مختلف برای وقوع زلزله ای با PGA مورد نظر در ۵۱ سال آینده مشخص گردیده و نتایج با ضوابط آیین نامه ۰۰۱۱ مقایسه شده است و با تقریب خوبی نتایج منطبق بر پهنه با سطح خطر نسبی زیاد را نشان می دهند .