سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاوید رحیمی قولنجی – کارشناس ارشد طراحی سازه های آبی- سرپرست واحد تحقیقات شرکت سمرون پل آذرب
سمیه رحیمی قولنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی-عضو هیئت تحقیقات شرکت سمرون پل آذ

چکیده:

پدیده خشکسالی بعنوان یک پدیده طبیعی دارای ماهیت کاملا تصادفی می باشد.اما عواملی با منشا غیر طبیعی نظیرتغییرات کاربری اراضی، تخریب محیط زیست، تولید گازهای گلخانه ای و … منجر به ایجاد نوعی تغییرات روند دار وغیرتصادفی در پدیده های اقلیمی نظیر بارش، دما و غیره نموده است. این پدیده عنوان تغییر اقلیم شناخته شده است. پدیدهتغییر اقلیم در مناطق ما نیز خودنمایی کرده است. که بیشترین و شاید بحرانی ترین محدوده تحت تاثیر تغییر اقلیم،محدوده حوضه آبخیز دریاچه اورمیه می باشد. که علیرغم سابقه تاریخی مرطوب و پر برکت، امروزه با تنگناهای شدیدی کهوجود این دریاچه را باتهدیدی جدی مواجه ساخته است درگیر می باشد که دارای منشا های متعددی است. در این مطالعهتغییرات بارندگی سالانه و آورد سالانه رودخانه های این حوضه در هشت ایستگاه واقع در غرب و جنوب دریاچه اورمیه باشاخص (من-کندال) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شدت تغییرات روند بارش و جریانات سالانه نیز با استفاده از شاخصسن ارزیابی گردیده و نتایج حاصله از مقایسه تغییرات روند بارش و احجام جریان حاکی از نقش مخرب تغییر کاربریاراضی و رژیم تقاضا بر تشدید بحران آبی دریاچه ارومیه می باشد.