سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوئین زهرا
منصور راسخ – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی جعفری – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
عبداله گل محمدی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ رتبه اول را از لحاظ میزان تولید در مقایسه با سایر تراکتورها د رکشور دارد قطعات داخلی موتور قطعات گردنده داخلی موتور این تراکتور از لحاظ میزان خرابی در رتبه دوم در بین قطعات مختلف این تراکتور هستند مطالب فوق همچنین اهمیت آنالیز نیرویی تنش و خستگی برای قطعات مکانیکی که تحت بارهای مختلف قرا رمیگیرند به منظور بهینه سازی آنها ضرورت تحقیق در مورد اجزای گردنده موتور این تراکتور را آشکار می سازد که برهمین اساس در این تحقیق دسته پیستون موتور این تراکتور به عنوان یکی از قسمتهای گردنده مورد تحلیل تنش و خستگی قرارگرفته است دراین راستا پس از محاسبه کلیه نیروهای وارده بر دسته پیستون دسته پیستون در نرم افزار انسیس مدلسازی مش بندی و مورد تحلیل تنش و خستگی قرارگرفت نقاط بحرانی آن شناسایی و سیکل خستگی آن محاسبه گردید. بیشینه مقدار تنش کششی در چشم کوچک دسته پیستون ودر اثر نیروهای ناشی از اینرسی اجزا متحرک نیروی ناشی از جازدن بوش و نیروی ناشی از اصطکاک بین بوش و گژن پین و برابر با ۲۸۰ مگاپاسکال بدست آمد.