سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی ازوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سکوهای spar خرپایی نسل دوم سکوهای spar است، که برای استخراج منابع هیدروکربنی در اوایل قرن جدید میلادی درآبهای عمیق خلیج مکزیک نصب شده است. ویژگی اصلی این نوع سکوها نسبت به سکوهای نیمه شناور، حرکات مناسب سکو در امتداد درجه آزادی heave است. در این مقاله تحلیل های هیدرواستاتیکی وهیدرودینامیکی در حوزه فرکانس با استفاده از نرمافزار SESAM تحت امواج دریا انجام می شود وپاسخ های انتقالی و غلتشی heave ، surge و pitch ارائه می شود. همچنین، با تحلیل های حوزه فرکانسی، اثرات میرایی صفحه های heave از طریق مقایسه رفتار سکو با و بدون این صفحه ها تحت شرایط مشابه بررسی شده و نشان داده میشود که بر خلاف سکوهای نیمه شناور دیگر)مثل TLP و..(، spar ها یک سیستم سازگار می باشند که پریود طبیعی آنها در همه ی ۶ درجه آزادی حرکت خیلی مهم تراز پریود موج غالب است، از اینرو بارهایی با فرکانس پایین اثر مهمتری روی پاسخ دینامیکی spar در راستای افقی در شرایط خاص دارند. همچنین پاسخ های فرکانس پایین pitch و surge آنها از فرکانس امواج، بزرگتر است وپاسخ های آن بتدریج در برابر وقوع وتکرار جریان کاهش محسوسی می یابد