سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم رهبری – دانشگاه اصفهان
عباس علیمحمدی – شرکت هواپیماسازی ایران هسا شاهین شهر اصفهان

چکیده:

درصنایع هوایی کشورمان که همواره با محدودیت ها و تحریمهای گسترده ای مواجه بوده مهندسی معکوس به یک یاز روشهای اصلی دستیابی به فناوریهای خارجی بدل شده است این مقاله می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم و مصادیق فناوری و شرایط حمایت حقوقی از آنها جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس فناوریها را تحلیل نموده و پیامدهای حقوقی آن را مورد بررسی قرار دهد به طورکلی باید اذعان داشت که با لحاظ مختصات صنعت هوایی و الزامات حقوقی گستره مشروعیت مهندسی معکوس وسیع نیست و براین اساس به کارگیری این ابزار موثر باید توام با احتیاط صورت گرفته و محدود به ضروریات گردد.