سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد دستیار – کارشناس ارشد قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،
حمیدرضا نجفی – استادیار گروه مهندسی قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

رشد سریع استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر بخصوص انرژی باد در سیستم های قدرت و بالطبع افزایش ضریب نفوذ قدرت الکتریکی بادی موجب شده تا امروزه اثرات متقابل این سیستمها بر یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. تاثیر دینامیکی مزارع بادی بزرگ بر سیستم قدرت متصل به آن و بالعکس یک مسئله مهم در بهره برداری مجموعه سیستم می باشد. در این راستا ارائه یک مدل دینامیکی کامل از ضروریات است. در این مقاله با مدلسازی دینامیکی یک واحد توربین بادی سرعت ثابت و ارائه یک دستگاه معادلات دیفرانسیلی- جبری از معادلات دینامیکی سیستم، بررسی تحلیلی بر روی پارامتر های موثر بر پایداری واحد بادی انجام شده است. با استفاده از معادلات حالت وپیدا کردن نقاط تعادل سیستم و مشخص کردن مقادیر ویژه کل سیستم، می توان حساسیت پایداری مزرعه بادی نسبت به پارامتر های معینی را محاسبه کرد که می تواند در طراحی و بهره برداری توربین بادی برای یک سیستم نمونه مفید واقع شود