سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش رزم خواه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
الهه مقدمی – دانشجوی کارشتاسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی در طراحی و ساخت این سدها نقش بسیار مهمی دارد. کنترل تنش های حرارتی ر زمان ساخت سد باعث افزایش بهره وری این نوع سدها به هنگام آبگیری و زمان بروز بارهای لرزه ای از جمله زلزله می شود. ارائهروش برای پیش بینی تنش ها و کرنش های حرارتی این نوع سدها همواره مورد توجه محققین و طراحان بوده است. برای انجام تحقیق از برنامه ABAQUS که بر مبنای المان محدود عمل می نماید، استفاده شده است. برای اعتبار سنجی آنالیزحرارتی مکانیکی، شبیه سازی حرارتی سد کینتا مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج عددی با نتایج ترموکوپل های -جاگذاری شده در سد مقایسه شده است. نتایج اعتبار سنجی نشان می دهد که تطابق متاسبی مابین اطلاعات عددی و آزمایشگاهی موجود است. در این میان نتایح آماری اختلاف معنی داری را بین دو نمونه نشان نمی دهد. برای ایجاد رابطه غیرخطی در بین نتایج عددی، روش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این عمل با بررسی مدل های مختلف با تعداد نرون های میانی متفاوت و با توجه به شاخص های ارزیابی مدل مناسب ترین لایه ها، ساختار بهینه مدل از نظر تعدادنرون های میانی و مشخصات شبکه و توابع فعالیت آن انتخاب شده است. در ادامه تحلیل حساسیت بر اساس روش گارسن و میلن انجام شده است. آنالیز حساسیت انجام شده حاکی از آن است که ضریب انبساط حرارتی دارای درصد حساسیت ۳٫۸۷% بوده که تاثیر قابل توجهی نسبت به سایر پارامترها بر مقادیر تنش سد دارد.