سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا فدایی – دانشجویکارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد بوشهر
محمد سروش – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا ملاح زاده – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه شهید چمران بوشهر

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با آنالیز حساسیت آشکارساز نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر مجزا می پردازیم ولتاژ بایاس افزاره و پارامترهای مهم افزاره مانند طول غلظت و جنس نواحی جذب و تکثیر را به عنوان ورودی شبکه و بهره و ضریب نویز اضافی را به عنوان خروجی انتخاب می کنیم ابتدا پیش بینی ضریب نویز اضافی را برای شبکه بررسی می کنیم و نتیجه شبکه را با داده های آزمایشگاهی دیگران مقایسه می کنیم سپس تغییر نویز اضافی بهازای تغییر هر کدام از پارامترهای ورودی را تعیین می کنیم شیب تغییرات نماینده میزان حساسیت است.