سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام اطلسی روشنی – واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عمادالدین فاطمی زاده – آزمایشگاه پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگ

چکیده:

هدف از این مقاله مطالعه بیشتر روش های مختلف تطبیق تصویر و مقایسه آن ها از لحاظ میزان حساسیت نسبت به جایگشت نقاط نشانه است. اهمیت این تحلیل در کاربردهای ظریف پزشکی (مانند جراحی اعصاب و یا جراحی روباتیک) به وضوح قابل رویت است، چرا که ریسک تغییر نتیجه، در صورت جابجایی احتمالی نقاط نشانه را برای پزشک روشن می کند. به این منظور تصویر پایه (مشبک) با تبدیل های چند جمله ای درجه دو به سه تصویر با شدت های کم، متوسط و زیاد تغییر داده شده و سپس حساسیت هر روش نسبت به تغییر جایگاه نقاط نشانه در یک همسایگی ۱۱×۱۱ بررسی شده است. برای آنکه نقش چیدمان نقاط نشانه نیز بررسی شود، سه دسته نقطه نشانه هفت تایی با آرایش تمرکز درمرکز، دایره وZ در نظر گرفته شده اند. سرانجام با میانگین گیری از نتایج متعدد، جداولی ارائه شده اند که نشان می دهند با انتخاب هر تابع وهریک از سه چیدمان، حدود میزان اندیس های حساسیت تعریف شده چه مقدار خواهد بود. نتیجه نهایی نشان می دهد که چیدمان دایره ای و پس از آن چیدمان Z حساسیت کمتری نسبت به تغییر جایگاه نقاط نشانه می دهند که مستقل از نوع تابع و شدت تغییر تصویر است.