سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ته
امید بهار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تاخیر زمانی در سیستم های کنترل فعال سازه ای از مسائل بسیار مهم و قابل اهمیت می باشد که درواقع می توان وجود آن رادر حلقه کنترل یکی از بزرگترین ضعفهای این نوع سیستم ها عنوان نمود تاخیر زمانی در کنترل فعال سازه را می توان میزان از دست رفته از لحظه اندازه گیری تحریک سیستم و پاسخهای سازه تا لحظه اعمال نیروی کنترلی به سازه بیان نمود وجود تاخیرزمانی باعث کاهش سطح عملکرد سازه و حتی بوجود امدن ناپایداری درسیستم می شود تاخیرزمانی را میتوان به دو قسمت الکترونیکی و مکانیکی تقسیم نمود. تاخیر بوجود امده در سنسورها و پردازشگرها مربوط به بخش الکترونیکی و تاخیر بوجود امده در بخش مانیکال با تجهیزات اعمال نیروی کنترلی رابطه مستقیم دارد تلاشهای قابل توجهی توسط محققن جهت کاهش حساسیت سیستمهای کنترلی به تاخیر زمانی صورت گرفته است که می توان به بررسی حساسیت الگوریتمهای کنترلی به تاخیز زمانی ارائه رابطه حساسیت سیستم به تاخیر زمانی با در نظرگرفتن پریود سازه های تک درجه ازاد اشاره نمود.