سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا یوسف زاده فردجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
رامتین جولایی – استادیار ان گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
فرهاد شیرانی بیدآبادی –

چکیده:

نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود وخروج سرمایه و همچنین صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است همچنین یکی از عوامل مهم درحفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی و درنتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور وعاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادراتنفت است این مطالعه به تحلیل قیمت سایه ای نرخ ارز برمحصولات پرتقال استان مازندران و تاثیر آن بر سودآوری اجتماعی این محصول درقیمتهای مختلف پرداخته است اطلاعات و آمار مورد نیاز دراین تحقیق از منابع آماری موجود و پرسشگری از باغداران شهرستانهای ساری قائم شهر، تنکابن و بابل جمع آوری شده است قیمت سایه ای نرخ ارز دراین تحقیق ۱۰۹۶۵ ریال برای هر دلار برآوردگردید. نتایج نشا ن میدهد که با توجه به قیمت سایه ای بدست آمده برای محصول مورد نظر ۱۰۹۶۵۱ ریال برای هر دلار تولید پرتقال استان مازندران از سودآوری اجتماعی بالایی برخوردار می باشد و حتی در قیمت نرخ ارز ۶۰۴۰ ریال برای هر دلار پرتقال استان مازندران همچنان دارای سودآوری اجتماعی است.