سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد شریفی – شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون
حبیب الرحمن جمشیدزهی – اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان
مجید حمیدی راد – شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون

چکیده:

انواعی از خاک ها در هنگام جذب آب متورم و پس از دست دادن آب جمع شده و دچار انبساط می شوند. شالوده هایی که بر روی این خاک ها احداث می شوند تحت نیروهای ب رهم کنش قوی به علت تورم قرار گرفته و سبب برآمدگی، ترک و شکست اجزای شالوده و دال م یشوند. در این تحقیق به منظور شناسایی و اصلاح حساسیت خا کهای متورم شونده شهر زابل، نمونه های مختلف خاکی از آن دشت گردآوری شده و آزمایش های تورم پذیری بر روی آن انجام شد. پس از شناسایی نمونه های متورم شونده، در مراحل بعد با تحلیل حساسیت از طریق تغییر حدود اتربرگ با افزودن سیمان، عمل بهسازی بر روی این نمون هها انجام شده است. بدین طریق که خاک متورم شونده را انتخاب و با استفاده از روش تثبیت رطوبت، تحلیل حساسیت هایی بر روی حد خمیری آن انجام داده به طوری که حد خمیری آن را کاهش داده تا به مرحله پایداری برسد. تغییر در حدود اتربرگ نیز به وسیله اضافه کردن سیمان به خاک انجام شده است. این مراحل با گام های مساوی افزودن سیمان بوده تا خاک به حداقل پتانسیل تورم و بهسازی برسد