سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
طاهر رجایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه قم
علی اصغر بهشتی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح اله سلطانی بهاالدینی – کارشناس بخش مطالعات آبفای روستایی کرمان

چکیده:

یکی از اصلی ترین پارامترهای مدیریت منابع آب مدلسازی سیلاب و میزان آب ورودی به مخازن تالاب ها اراضی و … می باشد دراین راستا پیش بینی رفتار جریان نقش مهمی را در تصمیم گیری های برنامه های مدیریتی ایفا می کند با این حال براورد و تعیین میزانجریان درعمل کار پیچیده ای می باشد و شیوه های متفاوتی بر ای آن ارائه شده است یکی از مناسبترین این شیوه ها به کارگیری سیستمهای هوشمند و از جمله آنها شبکه های عصبی مصنوعی می باشند که خود مشتمل بر چندین گونه متفاوت هستند از جامع ترین این مدلها می توان به شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون اشاره نمود یکی از مهمترین عوامل دخیر در عملکرد مناسب شبکه معماری و نحوه توزیع نرونهای درون شبکه با توجه به تعداد لایه ها به شمار می رود دراین مقاله عملکرد شبکه عصبی پرسپترون با توجه به معماری و ساختار آن برای پیش بینی جریان برای دو رودخانه مورد بررسی قرار می گیرد.