سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا خوشمود – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
محمد صافی گلپایگانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی ازمعیارهای اصلی برای تشخیص پایداری سازه دربرابر زلزله شکل پذیری است و با محاسبه ضریب شکل پذیری رفتار واقعی سازه های مختلف تعیین میشود مساله اصلی درتعیین شکل پذیری یک سیستم تعریف صحیح نقاط مفاصل غیرالاستیک می باشد لذا جهت بررسی رفتار سازه دربرابر بارهای جانبی می بایست رفتارغیرخطی سازه الگوسازی شود و برای بررسی رفتار غیرخطی مصالح از مدل موجود درFEMA356استفاده شده است بدین منظور مدلهای ۱۰و۱۵و۵طبقه ازسیستم مهاربندی خارج ازمرکز مورد بررسی قرارگرفت و ضریب شکل پذیری و رفتاربدست آمده به ترتیب ۴٫۲۷و ۹٫۷۶ارایه گردید.