سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهدی کرباسیان – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه مالک اشتر
محمد جوانمردی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
پردیس علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علی عبدی – کارشناسی دفتر بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

چکیده:

با گسترش روز افزون فناوری نانو کاربرد آن نیز در تکنولوژی های مختلف توسعه پیدا کرده است. اما علی رغم این گسترش روز افزون، تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه شناسایی پتانسیل اثرات سوء این مواد بر سلامتی انسان و محیط صورت گرفته است. مطالعات اولیه سم شناسی نشان داده اند که ریز مواد می توانند سلامتی انسان را تحت تاثیر قرار داده و اثرات زیست محیطی نیز به همراه داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، ارزیابی خطراتزیست محیطی در همان مرحله ی اولیهی تولید علم و تولید ایده می تواند تاثیرات چشم گیری بر پیشگیری از گسترش آسیب زیست محیطی و تاثیرات پیشبرنده ای بر توسعه پایدار علم داشته باشد. در این پژوهش که نتیجهانجام پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد، ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و بررسی زمینه های مختلف پژوهشی حوزه های تحقیقاتی نانو و همچنین بخش های مختلف ریسک زیست محیطی و سلامت انسان شناسایی شده است. سپس با استفاده از فرایند داده کاوی اطلاعات لازم از کلیه پژوهش هایی که در سایت اطلاعاتی Scopus وجود دارد استخراج گردیده است. در پایان با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی داده های بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که نانو ذرات و نانو الیاف بیشترین تاثیر را بر ریسک کلی زیست محیطی دارا میباشند. اما همان طور که انتظار می رفت تاثیر عوامل بر هریک از حوزه های مختلف ریسک متفاوت است. با توجه به نتایج این پژوهش، نانو الیاف و نانو ذرات و نانو لوله ها بیشترین تاثیر را بر ریسک زیست محیطی دارا می باشند.بنابراین با کنترل این سه عامل می توان تاثیر چشمگیری را بر کاهش ریسک زیست محیطی و سلامت انسان مشاهده نمود. همچنین تحلیل حساسیت کلیه عوامل بر حوزه های مختلف ریسک در این پژوهش به تفصیل آورده شده است