سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عابدین محمدحسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب
ابراهیم جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گرچه برداشت شن و ماسه از سیلاب دشتها برای تامین مصالح مورد نیاز امری رایج است اما در صورت عدم رعایت معیارهای فنی برداشت شن و ماسه آثار منفی فراوانی در پی دارد برداشت مصالح رودخانه ای موجب ایجاد حفره هایی در بستر شده که با برهم زدن تعادل حمل رسوب رودخانه باعث می شود تا ظرفیت حمل رودخانه در پایین دست گودال افزایش یافته و موجب کف کنی آن را فراهم آورد که این امر به نوبخ خود عوامل هیدرولیکی رودخانه مانند شیب بستر و عمق جریان را دستخوش تغییر می کند از جمله مسائل تاثیر گذار در میزان و نوع اثرات منفی برداشت مصالح از رودخانه دبی جریان است هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثرات ناشی از دبی های با شدت کم و زیاد براثرات ناشی از برداشت مصالح و تعیین وجود آستانه حداکثری دبی با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D است دراین مقاله ابتدا نرم افزار به وسیله یک مدل آزمایشگاهی کالیبره شده و سپس تغییرات فرسایش بستر براثر دبی های متفاوت به صورت جدول و نمودار آورده شده و درباره علت آن بحث شده است.