سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران، گروه سازه های دریایی وهیدرولیکی، دانشکده فنی دان
مهدی عجمی – دانشجوی دوره دکتری سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
Truls Jarand Larsen – M.Sc in Marine Techonology, Norwegian University of Science and Technology

چکیده:

SPARها یا سکوهای فراساحل ستونی از جمله سکوهای رایج در صنعت استخراج و فرآوری نفت و گاز می باشند. امروزه و بدلایل فنی و اقتصادی، این سکوها (و سکوهای نیمه شناور TLP) پر کاربردترین سکوهای فراساحل بوده و فرآیندها وروش های تحلیل، طراحی و اجرای آنها با سرعت ودقت زیادی در حال تحول، بهبود و اصلاح هستند. در این راستا تحقیق حاضر هم با تکیه بر قابلیتهای تحلیل نرم افزار MOSES، رفتار حرکتی و پاسخ سکوهای ستونی تحت تاثیر امواج محیطی (که شناخت آنها از مبانی و گانهای اصلی و اسای تحلیل هر سکوی شناور و نیمه شناو راست) را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. MOSES یک ابزار قوی محاسباتی برای هر سازه ایست که بتواند در محیط آب قرار گیردو توانایی انجام اناع تحلیلهای پییچیده و زمانبر مانند تحلیلهای حوزه فرکانس و زمان، تحلیلهای همبسته و چند هدفی (مدلسازی و تحلیل همزمان سکو و ملحقات آن مانند سیستم مهاربندی و…) را با دقت، سهولت و سرعت بالا برای انواع سکوها- مانند سکوی شناور SPAR که در اینجا بررسی شده است- دارد. در این تحقیق مفهوم پیچیده ناپایداری دینامیکی برای سکوهای شناور و نیمه شناور که تا بحال و بانرم افزارهای موجود قابل بررسی دقیق و کامل نبود، به مدد نرم افزار MOSES بررسی شده است. همچنین اشکال مختلف و بهبود یافته فرم هندسی بدنه سکو (نسبت به فرم متداول و کلاسیک) نیز برای دستیابی به بهترین رفتار حرکتی (خصوصا در درجه آزادی Heave) تحت بررسی قرار گرفته اند. پاسخ حرکتی سکو به دو روش تحلیل در حوزه مهاربندی و رایزرها و تحلیل همبسته آنها، مقادیر پاسخهای برآورد شده برای سکو بواسطه تاثیر مثبت و مفید میرایی اضافی بوجود آمده ناشی از این مدلسازی، کاهش قابل توجهی داشته اند، بنابراین بواسطه امکان انجام تحلیل نامبرده و اعمال تغییرات در فرم هندسی بدنه، سکوهایی با آبخور بسیار کمتر و از لحاظ فنی و اقتصادی بصرفه تر طرح و ارائه خواهند شد.