سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندس یمکانیک
سعید مهرابیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

دراین مقاله تحلیل ترموالاستیک استوانه جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی از دو روش تحلیلی و عددی مورد بررسی قرارمیگیرد خواص مکانیکی و حرارتی پوشش به جز ضریب پواسون بصورت تابعی و برحسب مختصات شعاعی تعریف می شود برای تحلیل حرارتی استوانه با پوشش تحت شرایط کرنش صفحه ای و متقارن محوری ازمدل استوانه جدارضخیم چند لایه ای استفاده می شود ابتدا معادله انتقال حرارت برای هر لایه تحت شرایط شبه استاتیکی بصورت جداگانه از طریق تبدل لاپلاس حل شده و سپس با استفاده از میدان توزیع دما میدان تغییرات جابجایی و تنشهای حرارتی درطول ضخامت استوانه و پوشش بر حسب زمان بدست می آ یند. درنهایت نتایج عددی تاثیر ضخامت خواص و پروفیل تغییرات خواص پوشش و شرایط مرزی را در توزیع گذرای دما و تنشهای حرارتی برای یک مثال کاربردی موتور احتراق داخلی ارایه می گردد.