سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا آخوندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

موتورهای سنکرون خطی آهنربای دائم توجه بسیاری را بهدلیل خواص منحصر به فردشان به خود جلب کرد هاند . حرارت تولید شده توسط تلفات موتور موجب کاهش عمر و کارایی آن می شود. طراحی بهینه برمبنای مدل سازی حرارتی به بهبود کارکرد و افزایش عمر ماشین کمک می کند. در این مقاله، ابتدا یک مدل مقاومت حرارتی فشرده از موتور سنکرون خطی آهنربای دائم بر مبنای مدار معادل مقاومت های حرارتی، هدایتی و جابجایی بهدست آمده است . این مدل در طراحی بهینه پارامتری ابعاد موتور مورد استفاده قرار گرفته است . سپس به بررسی مشخص ه های انتقال حرارت از طریق جابجایی و همرفت در یک موتور سنکرون خطی آهنربای دائم با استفاده از مدل مقاومت حرارتی پرداخته میشود. مدل مقاومت حرارتی ارائه شده برای ارزیابی سریع کارکرد حرارتی موتور در مراحل اولیه طراحی مناسب می باشد. موتور خطی مورد مطالعه با تحریک متناوب و پیوسته کار می کند، ثانویه کوتاه و حرکت رفت و برگشتی دارد . در نهایت آنالیز حرارتی موتور به وسیله روش اجز اء محدود صورت می گیرد و نتایج تحلیلی و اجزاء محدود با هم مقایسه می شوند.