سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشیار تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحلیل حرارتی عایق های چند لایه و یا الیافی در مخازن نگه داری گاز مایع که یکی از اجزای سیکل تبرید در دمای پایین است، انجام شده است. معادلات حاکم بر مسئله از نوع انتگرالی- دیفرانسیل هستند و حل دقیق ندارند، بنابراین حل های تقریبی باید به کار گرفته شوند. در مسئله ی حاضر از تقریب دو- شار استفاده شد، معادله انرژی با روش حجم محدود و معادلات دو- شار با روش اختلاف محدود گسسته سازی شدند. در نهایت با حل معادلات نتایج و نمودارها به دست می آیند. نتابج حل با حل اوزیسیک صحت سنجی شد. توزیع دما در طول نمونه غیر خطی است، همچنین نسبت هدایت به تابش با حرکت از مرز گرم به مرز سرد افزایش می یابد. با توجه به موارد ذکر شده برای طراحی بهینه باید فضا گیرها در مرز سرد را از مواد با رسانش حرارتی پایین تر انتخاب کرده و در مجاورت مرز گرم چگالی لایه را افزایش داد.