سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسن زاده چاری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت
محمد مردادی بیدگلی –
حسین حیدری –

چکیده:

افزایش روزافزون تعداد مصرفکنندگان و گسترش شبکه- های قدرت منجر به افزایش میزان جریان اتصال کوتاه شده است، به همین دلیل محدودکنندههای جریان خطا ۱ نقش مهمی را در شبکه های قدرت آینده بازی خواهندکرد. محدودکنندهی هسته اشباع شده ویژگیهای مناسبی برای عملکرد در سیستم توزیع فراهم کرده است که از مهمترین این خصوصیات میتوان به سرعت بالا، توانایی عملکرد پیدرپی و توانایی سازگاری با ریکلوزرها اشارهکرد. در این مقاله ابتدا مدل ریاضی محدودکننده هسته اشباع شده در نرمافزارPSCAD/EMTDC پیادهسازی شده و به بررسی میزان محدودسازی آن در یک شبکه توزیعنمونه پرداخته شده است. در ادامه برای ارزیابی صحت عملکرد مدل ارائه شده برای محدودساز مورد نظر و همچنین نحوه توزیع چگالی شار مغناطیسی در هستهها، عملکرد حالت گذرای این محدودساز القایی با استفاده ازروش اجزاء محدود در محیط نرم افزارFLUX/2D انجام شده است