سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا صفری – مربی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان دانشگر – مربی – دانشگاه خلیج فارس
عبدالعلی مراثی – استادیار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله، جوشکاری محیطی پوسته استوانه ای با استفاده از نرم افزار اَنسیس ١ ارا ئه شده است . با در نظر گرفتن فرضیات مناسب، مدل دو بعدی متقارن محوری مورد استفاده قرار گرفته است . ماده بکاررفته،آلیاژ آلومینیوم ١٩۵٢ است ولی روش آار آلی بوده و می توان آنرا به سایر مواد نیز تعمیم داد . از آنجا که حرارت ناشی از کرنش الاستو – پلاستیک قطعه کار در مقایسه با حرارت قوس الکتریکی که حین جوشکاری به قطعه وارد می شود بسیار کم است، به جای یک تحلیل حرارتی – مکانیکی، دو تحلیل مستقل حرارتی و مکانیکی انجام شده است . جهت شبیه سازی تغییرات فلز جوش با زمان، از تکنیک تولد و مرگ المان است فاده شده است . در این مطالعه، با درنظر گرفتن دو نوع روش جوشکاری برای پوسته استوانه ای، به بررسی تاریخچه حرارتی ناحیه مذاب، تنش های پسماندمحیطی، تنش های پسماند عرضی و تغییر فرمها پرداخته و بهترین روش برای جوشکاری پیشنهاد شده است