سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا محمدی – رئیس مرکز ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، دانشجوی دکتری مدیری
طاهره ظفری پور – فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه پیام نور
محسن کشاورز – فوق لیسانس برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی درونی از عناصر ضروری بهبود مستمر نظام آموزش عالی می باشد و شامل فرآیندی است که در آن اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه آموزشی قضاوت های قابل ملاحظه ای بر مبنای یک سری اطلاعات و داده های حاصل شده به وسیله فعالیت های سیستماتیک خود انجام می دهند. در زمینه ارزیابی توجه به دیدگاه های فلسفی ارزیابان آموزشی حائز اهمیت می باشد. چرا که شواهد زیادی حاصل از رشته های علمی وجود دارند که اشاره می کنند رابطه مثبتی بین باورها، ارزش ها، نگرشها، تصمیمات و اعمالی که زندگی روزانه شخص را تشکیل می دهند، وجود دارد. وقتی متخصصین ارزیابی درونی با عمل ارزیابی درگیر می شوند، باورهای گوناگون آنها عملکردشان را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن می تواند مبنای برنامه ریزی، اجرا و عمل ارزیابی را متأثر سازد. با توجه به اهمیت و ارزش رویکرد ارزیابی درونی در بهبود کیفیت نظام آموزش عالی و ضرورت بررسی آن از جوانب مختلف جهت بازنمایی عوامل و مؤلفه های دخیل در کمیت و کیفیت این فرآیند، در این مقاله بر روشن سازی و تبیین جهت گیری فلسفی ارزیابان درونی بر اساس دیدگاههای مختلف فلسفی جهت گام نهادن در روشن سازی موانع، و تلاش برای بهبود و موفقیت در فرآیند ارزیابی درونی تأکید گردیده است.