سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز
علی فقیه – استادیار بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

گنبد گنایسی توتک در کمربند دگرگونی فشار بالا-دما پایین سنندج-سیرجان نمونه جالبی از گنبدهای گنایسی در کمربند های کوهزایی می باشد. در این تحقیق، میزان تاوایی جنبش شناختی با استفاده از روش الگوی محور- C کوارتز محاسبه شده است. میزان تاوایی بدست آمده از این روش بین ۰/۶۴ تا ۰/۸۱ متغیر می باشد. بر اساس روابط موجود بین پارامترهای مختلف دگرشکلی، میزان دمای دگرشکلی، درصد برش محض و ساده و مقادیر کوتاه شدگی و طویل شدگی عمود بر صفحه برش نیز محاسبه گردیده است. دمای دگرشکلی بین ۴۷۵ تا ۵۶۵ درجه و میزان عملکرد برش ساده نیز بین ۴۷ تا ۶۱ درصد متغیر می باشد. الگوی فابریکی محورc- کوارتز، عملکرد سیستم ترافشارشی راستگرد در منطقه مورد مطالعه را تایید می نماید.