سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فقیه – دانشگاه شیراز ، استادیار بخش علوم زمین
آرش جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک،دانشگاه شیراز بخش علوم زمین

چکیده:

کوهزاد زاگرس با در برداشتن ۴۹ درصد از دخایر هیدرو کربنی مرتبط با کمربندهای چین و راندگی دنیا مطالعات زمین شناختی متعددی را به خود جلب کرده است، مطالعه حاضر نیز بر روی تحلیل ساز و کار رشد چین های فعال در بخش پیشانی زاگرس متمرکز شده است. پارامتر مورد استفاده برای تشخیص سازوکار، الگوی فرسایش بستر آبراهه ها بر روی یال چین های می باشد ،الگوی فرسایش نیمرخ طولی آبراهه ها بر روی یال شرقی و غربی تاقدیس موند نشان دهنده سازو کار چین خوردگی جدایشی، مهاجرت لولای ناودیس در قسمت شمالی تاقدیس و رخداد همزمان مهاجرت لولا و چرخش یال برای قسمت جنوبی آن است.