سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سعید افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمدمهدی خطیب – دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده:

ساختارها در سه محیط کششی، فشاری، برشی و یا ترکیبی از این سه محیط تشکیل می شوند . کششی یا فشارشی بودن پایانه گسل راستا لغز بستگی مستقیم به محل قرار گیری پهنه دگر شکلی در پایانه گسل نسبت از نوع فشارشی نبوده ˝ به بردار حرکتی گسل و سوی آن بردار دارد. تغییر شکل در گستره مورد مطالعه صرفا بلکه تلفیقی از فشارش و برش، باعث تغییر شکل در این گستره شده است . گرچه نیروی فشارش عامل اصلی تغییر شکل در این گستره شده است ولی اثر برش را نیز می توان در ساختارهایی همانند گسل ها، بلوکهای گسلی ایجاد شده ناشی از تقاطع درزه های مرتبط با گسل ها وتغییر روند محور چین ها در محل برخورد و در جهت حرکت گسلها مشاهده کرد . بر اساس روش پتیت میانگین محور اصلی تنش در منطقه افقی و با روند N48E بهدست آمد. ایجاد ارتباط منطقی بین ساختارها و شواهد برداشت شده، تحلیل های هندسی و جنبشی همگی موید اثر جنبش راستا لغز راستگرد در منطقه داراب می باشند که باعث ایجاد روندهای ساختاری متفاوت در زون ساختاری زاگرس در منطقه داراب شده اند.