سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون بابایی اقدم – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عبدالوهاب غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه محقق اردبیلی
جواد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه محقق اردبیلی
آصف آشفته – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های جمعیتی تحولات بسیار زیادی را در گسترش شهر و شهرنشینی بخصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها به وجود آورده است این مهاجرین به دلیل فقر اقتصادی و عدم مهارت تخصص و سواد کافی جذب حواشی شهرها و مناطق کم ارزش شهری شده اند و به دنبال خودمسائل و مشکلات بسیاری را در ابتدا برای مدیران و مسئولان شهری و سپس برای سایر شهروندان به وجود آورده اند عمده ترین معضل این نوع مهاجرت گسترش حاشیه نشینی در پیرامون کلان شهرها است بنابراین شناسایی و بررسی وضعیت موجودمهاجرین ساکن در حاشیه و محلات مختلف شهرها از لحاظ مبدا انگیزه ها و عوامل دخیل مهاجرت امری بسیار ضروری است. هدف اصلی این تحقیق شناخت وضعیت مهاجرین ساکن د رمحله ی سلمان آباد درشمال غربی شهر اردبیل است.