سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید عظیمی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
علیرضا تیمورتاش – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به بررسی چگالش خودبخودی بخار دریک نازل مادون صوت می پردازد و رفتار این جریان را مورد مطالعه قرارمیدهد ترکیب تئوری های جوانه زایی و رشد قطرات به همراه معادلات یک بعدی دینامیک گاز انتگرال گیری عددی را جهت حل می طلبد با توجه به انبساط بخار مادون صوت درناحیه همگرایی شیپوره مقداری فوق سردی ایجاد می شود که موجب چگالش ناگهانی و تشکیل قطرات قبل از گلوگاه می گردد آنتروپی ناشی از انتقال حرارت میان دو فاز با مشخص شدن مقادیر رطوبت دمای بخار و مقدار مایع تولیدی قابل محاسبه است با توجه به افزایش تدریجی دمای بخار بعد از گلوگاه شاهد وجود تبخیر قطرات مایع می باشیم که این پدیده را با توجه به نمودارهای شعاع قطرات و میزان رطوبت می توان نتیجه گرفت نتایج تجربی صحت کد تدوین شده را تایید می نمایند.