سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شاهوردی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مصطفی هادی دولابی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین مطالعه جریان پتانسیل مافوق صوت دایم در حالت سه بعدی و با استفاده از روش اجزای مرزی مورد تحلیل و بررسی واقع شده است دراین راستا ابتدا معادله ی جریان پتانسیل مافوق صوت استخراج و خطی سازی شده است سپس با استفاده ازروش اجزای مرزی و استفاده از توابع شکل مناسب برای اجزای مرزی دستگاه معادلات گسسته شده برای محاسبات جریان تشکیل شده است یکی از مشکلات موجود در حل این دسته معادلات بروز انتگرالهای تکین بسیار قوی است که درمحل تقاطع مخروط ماخ با جز مرزی ایجادمیشوند که البته با استفاده از تکنیکهای عددی خاصی می توان آن را مرتفع نمود در نهایت برای چندین مثال مشخص محاسبات جریان دایم شامل توزیع پتانسیل اغتشاشی ضریب فشار و ضریب برا انجام شده است مقایسه نتایج مزبور با جوابهای دقیق بیانگر دقت خوب روش حاضر و انعطاف پذیری آن برای تحلیل جریان حول اجسام سه بعدی را نشان میدهد.