سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی طهرانی – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمدحسن محمدبیگی – مدیریت تحقیق و توسعه شرکت سردساز خودرو

چکیده:

هدف این مقاله تحلیل و بررسی عددی اوپراتور صفحه ای کولر خودرو می باشد. سیکل کولر خودرو در حالت ایده آل یک سیکل تبرید تراکمی می باشد. اوپراتور مورد بحث از تبادل گره های حرارتی فشرده بوده و از تعدادی صفحات به هم چسبیده تشکیل شده است. بر روی آن صفحات زائده هایی کروی جهت بالابردن انتقال حرارت و افزایش آشفتگی ایجاد شده است. مبرد یا عبور از بین این زائده های کروی با گرفتن گرمای هوا باعث خنک شدن آن می شود. گرمای گرفته شده توسط مبرد سبب تغیر فاز میرد از مایع به بخار می شود. شبیه سازی عددی مسئله مدل واقعی با فرض های جریان ۳ بعدی، آشفته و دوفاز انجام گرفت. برای بهینه سازی آرایش زائده ها و همچنین یافتن دبی جرمی بهینه، مدل های جدید با شرایط ورودی جدید ایجاد گردید و نهایتاً شرایط بهینه با انتقال حرارت بیشینه انتخاب گردید.