سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک اسلامی – دانشجوی دکتری
برزین رجبلو – کارشناس ارشد

چکیده:

ناپایداری های چرخشی درانواع مختلف کمپرسور ودرمحدوده وسیعی از سرعت ها ظاهرمیشوند ناپایداری های چرخشی عامل تولید صدا و لرزش می باشند از این رو بررسی آنها اهمیت دارد این ناپایداری ها عموما درن قاط عملکردی نزدیک محدوده پایداری کمپرسور به وجود می آیند و تاثیر پریودیک ورتکس نشتی نوک جاری شده از یک پره برپره مجاور عامل به وجود آوردن آنها شناخته میشود از این رو شناخت رفتار نوسانی ورتکس نشتی نوک دارای اهمیت استدراین مقاله اثرات اندازه درز نوک رتور برروی جریان نشتی نوک ناپایا مورد مطالعه قرارمیگیرد به این منظور جریان درون یک رتور کمپرسور محوری ایزوله شده با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ بررسی میشود. نتایج حاصله نشان میدهد که ورتکس نشتی نوک پایا دارای رفتاری پریودیک درمنطقه درز نوک پره رتور می باشد و افزیاش اندازه درز نوک رتور با افزایش دامنه نوسانات ناپایا منجر به کاهش فرکانس ورتکس نشتی نوک در شرایط نزدیک استال میشود.