سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نادری – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میثم احمدیان کیسمی – کارشناس ارشد
حامد حسین زاددانشور – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق حل جریان ناپایا حول ایرفویل Naca0012 تحت نوسان انتقالی صورت میگیرد دراین بررسی جریان ناپایا آشفته تراکم پذیر و لزج فرض و از چندمدل آشفتگی استفاده شده است برای این منظور نرم افزار فلوئنت با شبکه بندی دینامیک بکار میرود درشبکه بندی دینامیک از قابلیت روش هموارسازی بمنظور جلوگیری از تداخل خطوط شبکه و اصلاح شبکه جدید استفاده شده است بررسی درچندین دامنه و فرکانس کاهش یافته نوسان انجام شده است و با داده های عددی موجود مقایسه شده است و توافق نسبتا خوبی برای ضریب برا وجود دارد نتایج این بررسی نشان میدهد دامنه نوسانات و فرکانس کاهش یافته تاثیر زیادی برضرایب آیرودینامیکی ایرفویل دارند. همچنین مدل آشفتگی k-wSST نسبت به سایرمدلهای آشفتگی جوابهای دقیقتری میدهد.