سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعلی عاطفی – استادیار مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
امین موسائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ابتدا نظریه ی محیط های پیوسته ی سیالی دارای ریزساختار به طور عمومی معرفی شده است. سپس معادلات عمومیحاکم بر دینامیک سیالات ریزقطبی مورد بررسی قرار می گیرند. معادلات مذکور برای حالت خاص جریان دائم در یکلوله (رگ با دیواره ی صلب ) حل شده و یک پروفیل سرعت تحلیلی به دست آمده است. در نهایت ثوابت مواد با استفاده ازنتایج آزمایشات موجود و با استفاده از یک آلگوریتم بهینه سازی غیرخطی تعیین گشته اند . مشاهده می شود کهتئوری های غیرکلاسیک محیط های پیوسته ابزاری قوی جهت مدل کردن رفتار سیالات پیچیده مانند خون هستند.