سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
یحیی رحمانی فیروز جائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رحمانی فیروز جائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بسیاری از مسائل مهندسی به گونه ای می باشند که حل تحلیلی برای آنها وجود نداشته و یا بسیار پیچیده هستند. در چنین مواردی استفاده از روش های عددی بسیار معمول و کارساز است. روش های عددی گوناگونی برای حل مسائل مهندسی پدید آمده که هر کدام تکمیل کننده و یا تسهیل کننده ی روش قبلی می باشند. جدید ترین روش عددی که نسبت به روش های قبل از مزایای قابل توجهی برخوردار است روش عددی بدون شبکه است. روش بدون المان گالرکین(EFG) یکی از روش های بدون شبکه می باشد که کارآیی قابل توجهی در مسائل هیدرولیک و هیدرودینامیک دارد. در این مقاله جریان تراوش در زیر پی سدها در حالت دو بعدی با استفاده روش بدون المان گالرکین تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد که مقایسه یافته های حاصل از تحلیل با دیگر روشها از نتایج قابل قبول تری برخوردار است.