سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجابر نبوی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محدیث فغانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

امروزه کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصادی خود میاندیشند به صنعت گردشگری به عنوان یک ضرورت مهم مینگرند و به آن توجه جدی مینمایند. گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که توانسته است بهعنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایستهای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها نیز نماید. این مطالعه نیز به بررسی نقش مرتع برف وبن در صنعت گردشگری و تاثیرات آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مرتع برف و بن با مساحتی بالغ بر ۱۳۲۳ هکتار در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب شهرستان آمل و در بخش لاریجان قرار گرفته است. حداکثر ارتفاع منطقه ۴۳۰۰ متر و حداقل ارتفاع آن ۲۵۰۰ متر از سطح دریا میباشد. در این تحقیق کلیه نمونه های گیاهی به صورت کامل جمع آوری شده و پس از انتقال به هرباریوم دانشکده با استفاده از تجارب مولفان و منابع معتبر علمی شناسایی شدند. همچنین جهت پردازش و آنالیز دادههای خام از نرم افزارExcel استفاده گردید. به طور کلی ۶۶ گونه از ۲۳ تیر گیاهی در این منطقه جمع آوری و شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد گیاهان منطقه دارای کاربردهای متعددی می باشند که در این تحقیق به تفصیل به آن پرداخته شد. وجود گیاهان با کابردهای فراوان و دیگر قابلیت های این مرتع نظیر پرورش رنبور عسل می تواند عامل مهمی در جذب گردشگر بوده و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.