سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش هاشمی – کارشناس ارشد دینامیک و کنترل پرواز
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد دینامیک و کنترل پرواز
عبداله پرهیزگار – کارشناس ارشد کنترل
پژمان خالقی زاده –

چکیده:

با توجه به اینکه سنسورهای ناوبری از مرکز ثقل موشک فاصله دارند، اثر این جانمایی سنسورها در نهایت باعث ایجاد خطایی در پارامترهای مداری در هنگام تزریق ماهواره و همچنین موقعیت ماهواره در مدار در حال چرخش میشود. این اثر همچنین برای پرتابههای بالستیک نیز میتواند باعث ایجاد خطای برخورد سرجنگی با زمین شود. در این گزارش سعی خواهد شد تا اثر جانمایی سنسورهای اینرسی متصل به بدنه در تزریق به مدار و برخورد سرجنگی با زمین مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا مدلسازی انتقال مرکز جرم به محل سنسورهای ناوبریIMU) انجام شده و سپس با انجام شبیهسازی نامی ۶ درجه آزادی، اثر این جانمایی مورد بررسی قرار میگیرد