سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علی اکبر سام خانیانی – استادیار دانشگاه بیرجند
زهره مهدوی – کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

در جهان معاصر تحلیل جامعه شناختی یکی از رویکردهای مهم در نقد ادبی است؛ چرا که به بررسی محتوایی آثار ادبی می پردازد و نقد شخصیست نیز در محدوده آن است . موضوع مقاله ی حاضر، تحلیل جامعه شناختی اشعار اخوان ثالث است. از آنجا که اخوان ثالث خود انسانی اجتماعی و آگاه است، شعرش نشان دهنده ی اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان اوست. در این مقاله کوشش شده است چندگزاره مهم جامعه شناختی مانند: فقر و عدالت اجتماعی، استبداد و آزادی خواهی، کودتا، اصلاحات ارضی، انقلابی گری و اندیشه های ناسیونالیستی در شعر اخوان بررسی شده است.