سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم سحاب – استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه تفرش
نجمه شمشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تفرش
سمیرا مرزبان – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

تیرها از مهمترین عناصر سازه ای در قابهای ساختمانی می باشند که می توانند تحت بارهای ثقلی، بارهای جانبی و یا هر دو شکل این بارها قراربگیرند. در ارزیابی لرزه ای یک قاب در بسیاری موارد ممکن است تیرها آسیب پذیر و نیازمند مقاوم سازی تشخیص داده شوند. در این مقالهروشهای مختلف مقاوم سازی تیرها از طریق کامپوزیت نمودن، در قابهای فولادی و بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل قابهای منتخب در سه مرحله در نرم افزارETABS تحلیل و تنش ها در مقاطع تیرها تعیین شده است. مراحل اول ودوم بترتیب شامل تحلیل تیر تحت بارهای ثقلی موجود و بار زلزله قبل از مقاوم سازی بوده و مرحله سوم به تحلیل تیر تقویت شده تحت بارهای زلزله و بارهای ثقلی اضافی اختصاص یافته است.تنش های ایجاد شده در مقطع تقویت شده تیر، تحت مجموع بارها با استفاده از اصل جمع آثار قوا تعیین می شود. با ارائه یک مثال عددی روشهای تقویت برشمرده شده، از نظر فنی و اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده اند