سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیلانرژی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحیکاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

روش اجزاء محدود میتواند برای تحلیل سازه های خمیده تیرشکل بکارگرفته شود. یک المان سه گرهی تیر خمیده جهت تحلیل تیرهای خمیده ایجاد شده است. تغییرشکل برشی علاوه بر اثرات اینرسی دورانی در نظر گرفته شده است. از انتگرال گیری کاهش- یافته به منظور جلوگیری از مشکل قفل شدن استفاده میشود. در تحقیق حاضر از این نوع المان جهت برآورد پاسخ استاتیکی و دینامیکی تیرهای خمیده استفاده شده است. برنامه ای به زبان فرترن برای بدست آوردن نتایج عددی اجزاء محدود نوشته شده است. برای تأیید دقت و کارایی محاسباتی این المان، از چندین مثال استفاده شده است. مشاهده شد که نتایج بخوبی با حل های دقیق مطابقت دارد.