سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالناصر احمدی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

عوامل مختلفی دربررسی ناحیه پاشش حاصل از صفحه انژکتور موثر هستند که از مهمترین آنها توزیع جرمی سوخت و اکسید کننده و چگونگی اختلاط این دو است فرایند انجام شده دراین تحقیق می تواند با روابط مهندسی و نسبتا سریع ارتباط بین تابع توزیع انژکتورهای بکاررفته در صفحه انژکتور و توزیع جرمی ناحیه پاشش را برقرار نماید و از اطلاعات اولیه صفحه انژکتور در تحلیل جرمی ناحیه پاشش و محاسبه راندمان اختلاط راپ Rupe Mixing Efficiency که عامل مهمی در بررسی احتراق اسپری به شمار می رود و معیاری برای بیان میزان یکنواختی پاشش و توزیع جرمی درناحیه پاشش است استفاده نماید برای این منظور ناحیه پاشش حاصل از صفحه انژکتور به المانهایی تقسیم می شود و درهر المان با درنظر گرفتن تابع توزیع انژکتورهای مختلف بصورت گوسی با استفاده از روش ایولیف مقدار نرخ جریان جرمی هر انژکتور درالمان بدست می آید و درنهایت با برهم نهی اثر تمام انرژکتورها توزیع جرمی در کل ناحیه پاشش محاسبه می گردد با این روش می توان اثر خنک کاری لایه ای دراطراف صفحه انژکتور را نیز درنظر گرفت .نتایج برای آرایشهای مختلف لانه زنبوری شطرنجی و دو نوع آرایش حلقوی مقایسه شده اند که آرای لانه زنبوری راندمان اختلاط بالاتری نسبت به سایر آرایشها دارد و کانتور نسبت ترکیبات ان درناحیه پاشش یکنواخت تر است.