سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح الله ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری(دانشگاه شهید چمران ا
مهدی علیان – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری((دانشگاه یزد
علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری((دانشگاه یزد

چکیده:

صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت-های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیش بینی میکنند به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید دارای اهمیت بالایی میباشد. به طوری که از آن به عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصادی آن شهرها هستند، نام میبرند. توریسم پدیدهای نوین و معاصر، به عنوان یکی از فرآیندهای تولیدکننده فضا از مختصات بنیادین جوامع شهری است که در شهرهای پرازدحام، پر تراکم و آلوده با فعالیتهای سخت و کسالتآور انسان شهری را قادر به تحمل تداوم زندگی میکند. محیطهای شهری به دلیل تمرکز جمعیت، فشارها و خستگیهای ناشی از کار به عنوان مبدا مسافرت گردشگران و از طرف دیگر با امکانات رفاهی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطات، بازرگانی و داشتن جاذبههای تاریخی توریستی به عنوان مقصد توریست ها به شمار میآید. در این پژوهش با بررسی و تحلیل توریسم شهری در ایران و با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیلی در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از تمام فضای توریستی شهرهای ایران، رهایی از برخی چالشهای موجود و حرکت به سمت توسعه پایدار پرداخته شده است.