سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق بارونی زاده بهبهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری،دانشگاه آزاد اس
محمد آبدیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه

چکیده:

اطلاع از جهت و مقدار تنش در اعماق زیاد نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی می باشد. دست یابی به راه حل های علمی و مهندسی در مسائل تنش های پیرامون چاه نیازمند اطلاع دقیق از موقعیت تنش در عمق می باشد.در این مقاله پس از قرائت داده های پتروفیزیکی از جمله لاگ صوتی به محاسبه مدول های الاستیک سنگ مخزن در حالت دینامیکی پرداخته و بعد از تبدیل آنها از حالت دینامیکی به حالت استاتیکی به محاسبه مقاومت تک محوری سنگ مخزن مناسب با آن پرداخته شده است، سپس با توجه به فشار منفذی و وزن گل، فشار گل محاسبه تا بزرگی (مقدار)تنش های برجا که شامل تنش عمودی و تنش افقی ماکزیمم و مینیمم حاصل آید. بعد از تعیین شدن نوع تنش ، با قرار دادن مقدار بزرگی تنش ها و تحلیل آن بوسیله ی تئوری آندرسون صحت آن یا عدم صحت آن مشخص می گردد.به دلیل اینکه بزرگی تنش ها بوسیله مقاومت اصطکاکی بین ناپیوستگی ها کنترل می شود استفاده از این روش برای اندازه گیری بزرگی تنش ها استفاده می شود.بدست آوردن اختلاف تنش ها و بزرگی آنها به صورت تئوریک روش های گوناگونی دارد،در حالیکه به صورت عملیاتی چندان ساده نیست.در مهندسی نفت پایه تمام محاسبات مکانیک سنگی همین تنش های ذکر شده می باشد که پایه ای جهت تصمیم گیری در عملیات های وابسته به ژئو مکانیک است مانند پیش بینی تولید ماسه،آنالیز پایداری دیواره چاه، شکست هیدرولیکی ، فرونشست مخزن و … می باشد.