سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد نادی – دانشگاه یزد دانشکده فنی مهندسی
علیرضا فتوحی –
حامد نادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحلیل تنش درنیم صفحه ایزوتروپیک الاستیک خطی براساس تئوری کوپل تنش دراثر نابجایی بازشدگی انجام می شود بدین منظور یک نابجایی بازشدگی با بردار برگرز به فاصله h از مرز نیم صفحه قرار داده وبا اعمال تبدیل فوریه نمایی به معادلات حاکم و شرایط مرزی مساله معادلات درفضای فوریه حل می شوند و سپس میدان تنش و کوپل تنش دراثر نابجایی لبه ای با استفاده از عکس تبدیل فوریه نمایی بدست آمده است و رفتار آن درحوالی نابجایی برسری می شود همچنین تکینگی میدان تن شو کوپل تن شدر نوکنابجایی بازشدگی محاسبه شده است.