سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
حامد سرادار – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
محمد فاتحی مرجی – عضو هیئت علمی و دانشیار گروه معدن دانشگاه یزد
مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

از عوامل توسعه پایدار درکلان شهرها حمل و نقل ریلی است نیازبه احداث شبکه حمل و نقل عمومی حفظ محیط زیست و هزینه زیاد تامین زمین د رمناطق شهری تقاضا برای استفاده از سیستم حمل ونقل زیرزمینی ریلی در مناطق پرجمعیت را افزایش داده است قطار شهری شیراز نیز یکی از این موارد است دراین مقاله تاثیر پارامترهای عمق به شعاع تونل، فاصله مرکز به مرکز تونلها و فشار نگهداری بر تنش مماسی وارده توسط نرم افزار TWOFS با استفاده از روش المان مرزی تنش موهومی، TFC در حد فاصل میدان امام حسین و میدان نمازی شهر شیراز بررسی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار TWOFS کمترین تنش مماسی وارد بر سقف ۱/۲۲۶- مگاپاسکال و تنش مماسی وارد بر دیواره ها ۱/۵۵۹مگاپاسکال است این حالت بهینه در فشار نگهداری ۰/۵ مگاپاسکال فاصله مرکز به مرکز تونل ۴/۵S/R و نسبت عمق به شعاع C/R4/3 حاصل شده است.