سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیما راسخ صالح – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
جواد قاسمی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
میربهزاد طاهری – پژوهشگر کارشناس عمران محیط زیست

چکیده:

در این مقاله به طراحی بدنه استوانه جدار ضخیم ساخته شده از مواد FG تحت شرایط فشار هیدرواستاتیک پرداخته شده است. مساله گام به گام مدلسازی شده و معادلات حاکم از روش اجزاء محدود و به کمک برنامهنویسی در نرمافزارAnsys حل شده و سپس برای تصدیق نتایج، این مساله مجددا از روش عددی رانگ کوتاو کدنویسی در نرمافزارMATLAB حل و بررسی شده است. نمودارهای بیبعد تنش در راستای ضخامت استوانه رسم گردید و هر بار با تغییر یک متغیر در شرایط مسأله حساسیت مسأله بر روی آن متغیر سنجیده شده و در پایان نتایج و مقایسه آنها در دو نرمافزار Matlab و Ansys آورده شده است.