سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان پولادی برج – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل فرهنگ دوست – دانشیار عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرایند کار سرد از جمله فرایندهای موثر در افزایش عمر خستگی در سازه های هوا و فضا می باشد انجام کار سرد در اطراف سوراخ در سازه های فضایی منجر به ایجاد تنش پسماند فشاری در اطراف سوراخ شده که آنهم باعث کاهش تمایل ترک خستگی به جوانه زنی و رشد می شود از این رو تعیین میدان تنش پسماند و معرفی شاخص و روشی برای اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله ضمن بررسی تحلیلی میدان تنش در اطراف سوراخ کار سرد شده روش غیرمخرب و در عین حال ساده ای براساس اندازه گیری کرنشهای باقیمانده با کمک کرنش سنجهای نصب شده در اطراف سوراخ ارایه گردیده است که در مقایسه با سایر روشها از سادگی و صرفه اقتصادی برخوردار است.